20200119_1028231
20200223_1340371
20210922_1251511
20201219_1342171
20201231_1316251
20201106_115555---kopia1
20200506_0658282

Skog och mark

Gården omfattar totalt ca 1084 ha varav
700 ha Produktiv skogsmark
100 ha Åker och betesmark
300 ha Vatten