Skog och mark

Gården omfattar totalt ca 1084 ha varav
700 ha Produktiv skogsmark
100 ha Åker och betesmark
300 ha Vatten