Företaget

Tyllinge Gård AB

Tyllinge Gård AB är bildat via fission från tidigare Tyllinge AB. 

Nuvarande omfattning

 • Produktiv skogsmark: 700 ha
 • Implement: 50 ha
 • Inägomark: 100 ha
 • Övrig mark: 50 ha
 • Landareal: 900 ha
 • Vatten: 200 ha
 • Gårdens verksamhet är:

  • Skog
  • Elproduktion med vattenkraftverk på 40 Kw. (Grön el.)
  • Solenergi 24 Kw
  • Fastighets- och lägenhetsuthyrning.
  • Lantbruk utarenderat.
  • Jakt utarrendaret till förvaltning av ett Jaktlag
  • Fiske under ombildning